El Permagel (Permafrost). Una bomba climàtica en potencia


Tots sabem que el gel de l'Àrtic com a conseqüència de l'escalfament global és fon, però és menys conegut l'efecte que aquest escalfament està tenint en els gels soterrats de l'hemisferi nord.

El permafrost és defineix com la capa o gruix del terra que per  sota de la mateixa superfície és manté congelat durant com a  minin dos anys consecutius. En las àrees del permafrost,  durant els mesos d'estiu, la capa mes superficial del sol és pot  descongelar uns pocs centímetres, però per sota, el sol és  manté congelat amb gruixos que varien segons les condicions  climatològiques i geològiques de les  zones afectades, que poden a rribar a centenars de metres de profunditat.

El permafrost es troba aproximadament en un 25% de la  superfície terrestre de l'hemisferi nord, i compren gran part de  Siberia, Groenlàndia, Canada, Alaska i altres territoris situats a  altes latituds, Aquestes terres glaçades emmagatzemant  enormes quantitats de carbó. L'escalfament provocat pel canvi  climàtic que és mes sever a les zones àrtiques està començant  a provocar la fusió d'aquests gels i conseqüentment  l'alliberament de CO2 i gas Metà que tal vegada com a gasos  d'efecte hivernacle retenen més calor i s'incrementa  l'escalfament global. 

 
  


A part del potencial risc climàtic la fusió del permafrost,  ja està afectant infraestructures i edificis d'algunes zones habitades en les que l'enfonsament del sol provoca provoca danys als edificis,carreteres oleoductes i altres instal·lacions, també aquesta fusió provoca canvis en els sistemes ecològics com caiguda massiva de arbres i esllavissaments de terres.
 

 

Més informació sobre el canvi climàtic, clica: www.acc-aturemelcanviclimatic.com