L'Àrtic es desfà. Confirmat, també a l'hivern, l'extensió de glaç a l'Àrtic ha arribat a mínims històrics 


L'àrtic es un termòmetre del canvi climàtic, és una de les zones del planeta més afectades, gràcies a l'extensiva vigilància i múltiples estudis realitzats es disposen de dades incontestables que reforcen l'afirmació de la capçalera.
 

Certament la NASA i la NSIDC (National Snow and Ice Data Center) han comprovat mitjançant les fotografies de satèl·lit, com l'extensió del gel àrtic aquest hivern (març de 2018) ha estat la segona més baixa d'ençà que el 1979 van començar els mesuraments. Aquesta dada juntament amb la dels últims anys de mínima extensió de gel de l'estiu confirma la tendència continuada de fusió del glaç a l'oceà àrtic.

Les causes d'aquesta situació són sens dubte l'escalfament atmosfèric i també de l'oceà que fa més difícil la formació de gel a vores més meridionals de les superfícies glaçades.

Clica a sobre per veure el gràfic de l'evolució histórica
 

Si vols veure el vídeo de la NASA (Angles) clica a sobre. Com podreu veure l'extensió de gel al llarg dels anys fa una dent de serra amb importants variacions, però el que realment és notori és la tendència continuada a la baixa i la gran pèrdua de la superfície de gel d'ençà que van començar els mesuraments fins avui en dia que arriba a ser de prop de 2 milions de km2. Podem girar el cap a un altre canto, però no podem ignorar la realitat que les dades ens aporten.
 

 


 

També a Groenlàndia s'accelera la fusió de la capa de gel

La fusió de la capa de gel de Groenlàndia, està accelerant l'enfosquiment de la superfície i en conseqüència un ALBEDO menor (1), per tant hi ha una retenció major de l'energia del sol i més gel es converteix en aigua que incrementa el nivell del oceà, tot plegat  entra en el que s'anomena una (re-alimentació positiva) es a dir una acceleració del procés de fusió que no te aturador.
 

 

(1) El següent esquema pot ajudar a entendre l'efecte de l'ALBEDO en les diferents superfícies de la Terra. Un albedo 0,8 representa que un 80% de l'energia que arriba a la superfície retorna cap a l'espai, un de 0,2 vol dir que retorna un 20%
 

 


Més informacio sobre el canvi climàtic a:

ACC-Aturem el Canvi Climàtic