LES CIUTATS. Peces clau en la lluita contra el canvi climàtic

Al fil dels interessants articles publicats els últims dies sobre les ciutats, volem aportar també, la visió -que cada cop més experts des de diferents àmbits de la societat, però sobretot des de les institucions locals, especialment les de les grans metròpolis- que planteja que les grans ciutats o seran sostenibles o no seran, tot i que pot semblar una frase lapidaria, creiem que d'alguna manera reflecteix la tendència cap a on necessàriament ha d'anar el desenvolupament futur de les ciutats.

Les metròpolis com Barcelona, són aglomeracions urbanes de gran complexitat on nombrosos sistemes conflueixen, se superposen i han de funcionar correctament. La trama urbana i viaria, els transports, les comunicacions, els subministraments elèctrics d'aigua i de gas, el clavegueram, els residus, les xarxes educatives i de salut i moltes més estructures conformen un macro sistema difícil de trobar en cap altra activitat o construcció humana, no és doncs estrany, la dificultat en fer que tot aquest conglomerat sigui sostenible tan en termes socials com ambientals.

Tal vegada les ciutats són el lloc on conflueixen els problemes però també les solucions, que fruit del coneixement i la innovació esperen la seva oportunitat per se aplicades i desenvolupades.

La governança de les ciutats, té ja avui en dia, el paper mes important en el desenvolupament de mesures i projectes que millorin la qualitat de vida dels ciutadans. Les competències dels poders locals de les ciutats són, encara que insuficients, prou potents per establir una gestió de proximitat i uns models d'actuació capaços de transformar positivament la realitat.

En aquest sentit en algunes ciutats s'està treballant intensament en aquesta transformació, aplicant estratègies de mobilitat/transport públic sostenibles i criteris d'eficiència energètica en camps com la construcció d'habitatges, la il·luminació o els serveis, tanmateix es treballa amb el disseny i implantació d'un ús més racional i social de l'espai.

Si tenim en compte la població urbana actual al Món (més del 50% de tota la població del planeta), així com el creixement fins el 75 % previst en les pròximes dècades es pot afirmar que:

L'èxit o fracàs de les ciutats en aquestes estratègies de sostenibilitat serà fonamental en l'evolució de la salud del planeta i del canvi climàtic  

Com es pot veure en la gràfica de econosystemics.com, la població mundial ha crescut de forma exponencial, especialment des de la revolució industrial fins a l'actualitat, havent passat dels 1000 milions als 7500 milions de persones. Això ha anat acompanyat de grans migracions del camp cap a les ciutats que han esdevingut grans conglomerats urbans especialment en els paisos en desenvolupament on les ciutats creixen a un ritme molt elevat. 

El 1900 menys del 15% de la població vivia en àrees urbanes, actualment més del 50 % de la població mundial viu en ciutats, avui en dia aquestes s’han convertit en un dels elements de més pes en el global d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. es preveu que abans del 2050 el 75% de la població mundial viurà en àrees metropolitanes o megalòpolis. Depenent de com evolucioni el creixement urbà la situació és pot fer del tot insostenible.

Amb aquestes dades i previsions, podem afirmar sense por a equivocar-nos, que la gestió que els  poders locals facin d’aquest creixement, serà crucial per evitar els riscos ambientals i socials que ja són presents en algunes metròpolis del Món.

Més informacio: https://acc-aturemelcanviclimatic.com/  

1
Etiquetes:
Canvi climàtic