Articles

Què tenen de científic les ciències socials?

Les ciències socials i del comportament comparteixen moltes característiques amb les ciències «exactes» o «naturals»,incloent-hi el compromís amb l’anàlisi sistemàtica de dades empíriques, ja siguen quantitatives o qualitatives. No obstant això, l’objecte de les ciències socials és de vegades més imprecís, i implica moltes entitats abstractes com ara valors i cultures, i els seus mètodes no sempre inclouen mesuraments o experimentació. Són o no «científiques» les ciències socials?

Smart cities, de les ciutats intel·ligents a la nova comunicació social

El Dossier del número 105 de la revista Telos està dedicat a les ciutats intel·ligents i integra, des d’una perspectiva interdisciplinària, una sèrie d’investigacions i reflexions sobre les grans oportunitats de canvi que implica la transformació de les ciutats en smart cities a través de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). S’hi assenyalen els punts clau de la seva generalització global i els reptes diversos que implica el seu desenvolupament.

La Mandarina de Newton, co-creació entre institucions culturals i col·lectius

«A La Mandarina de Newton ens interessem per la co-creació gràcies a la nostra preocupació per barrejar idees, disciplines i persones, cosa que comporta crear processos de col·laboració per crear alguna cosa nova. En fer-ho, aprenem plegats i generem transformacions en diversos àmbits, com ara la ciència, l’art, la cultura, el disseny o una barreja desinhibida de tots ells.»

Ciència, Planeta, Tecnologia, Comú (articles, vídeos i dossiers)

Us recomanem la lectura dels materials publicats al blog del CCCBLab al voltant dels eixos: Ciència, Planeta, Tecnologia i Comú.

El CCCB Lab és el departament del CCCB específicament dedicat a la recerca, la transformació i la innovació en l’àmbit cultural.