Centre d'Estudis Demogràfics (CED)

dilluns
08
18:30h
Octubre 2018

El fracàs escolar dels descendents de la immigració a Catalunya: més que una assignatura pendent


Un percentatge important dels joves estrangers no obtenen el títol d’ESO al finalitzar els seus estudis a Catalunya. Aquest fet pot representar un problema important en la seva integració i expectatives futures en el mercat laboral, creixent la seva vulnerabilitat. Aquests resultats, però, poden ser fruit del propi procés migratori, que interfereix en l’assoliment escolar. En aquest context, aportem una nova visió que inclou una anàlisi des de la perspectiva de les generacions, en funció del lloc de naixement de l’alumne, del dels seus progenitors i de l’any d’arribada a Catalunya.