Obra Social

dilluns
15
18:30h
Octubre 2018

Genomes vegetals i elements transponibles: adn porqueria?

Des de fa temps se sap que una part important dels genomes vegetals, i d'Eucariotes en general, està format per elements transponibles, és a dir, fragments d'ADN capaços de generar noves còpies de si mateixos en d’altres llocs del genoma. La seqüenciació completa dels genomes d'unes 30 plantes ha corroborat aquest fet. Per exemple, el 20% del genoma del meló, el 50% del genoma del cafè, el 85% del genoma de blat de moro o el 90% del genoma del blat està constituït per aquest tipus d'elements. En aquesta xerrada discutiré sobre el seu origen, el seu impacte sobre l'activitat dels gens, sobre l’estabilitat dels genomes i sobre l'evolució de les espècies.

dilluns
08
18:30h
Octubre 2018

El fracàs escolar dels descendents de la immigració a Catalunya: més que una assignatura pendent


Un percentatge important dels joves estrangers no obtenen el títol d’ESO al finalitzar els seus estudis a Catalunya. Aquest fet pot representar un problema important en la seva integració i expectatives futures en el mercat laboral, creixent la seva vulnerabilitat. Aquests resultats, però, poden ser fruit del propi procés migratori, que interfereix en l’assoliment escolar. En aquest context, aportem una nova visió que inclou una anàlisi des de la perspectiva de les generacions, en funció del lloc de naixement de l’alumne, del dels seus progenitors i de l’any d’arribada a Catalunya.