Expo «Tot éSQUÍMICa» (mNACTEC)

Públic al qual s'adreça: 
Per a tots els públics
dimarts
02
09:00h
Gener 2018
Data de finalització: dilluns, 31/12/2018 - 14:30


Exposició permanent del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) que vol donar a conèixer la contribució de la química a la qualitat de vida d’avui. Gràcies a la química, la humanitat ha anat assolint avenços fonamentals en els diversos àmbits de la seva vida: la salut, l’alimentació, l’esport, l’art, etc. Sense química, difícilment s’haurien pogut resoldre les múltiples necessitats generades per l’augment demogràfic ni incidir en la millora del benestar i l’esperança de vida de les persones.


L’exposició TOT éSQUÍMICa, organitzada per la Societat Catalana de Química i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, ha estat possible gràcies al patrocini de diverses empreses químiques i institucions, que han volgut compartir l’objectiu de difondre la importància de la química en la nostra societat. El recorregut de l’exposició s’inicia mostrant la diversitat i la versatilitat de comportament dels elements químics, s’endinsa en la pròpia essència de la química, que és la transformació de la matèria, i s’explica que els elements i els compostos químics són la base dels productes que s’obtenen en la indústria química. Finalment, destaca en l’últim i major àmbit de l’exposició la contribució positiva de la química en els diferents aspectes de la vida quotidiana.


Lloc: Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (Terrassa)


Més informació aquí.
 


Font: mNACTEC