El fracàs escolar dels descendents de la immigració a Catalunya: més que una assignatura pendent

dilluns
08
18:30h
Octubre 2018
Data de finalització: dilluns, 08/10/2018 - 20:00


Un percentatge important dels joves estrangers no obtenen el títol d’ESO al finalitzar els seus estudis a Catalunya. Aquest fet pot representar un problema important en la seva integració i expectatives futures en el mercat laboral, creixent la seva vulnerabilitat. Aquests resultats, però, poden ser fruit del propi procés migratori, que interfereix en l’assoliment escolar. En aquest context, aportem una nova visió que inclou una anàlisi des de la perspectiva de les generacions, en funció del lloc de naixement de l’alumne, del dels seus progenitors i de l’any d’arribada a Catalunya.


Residència d'Investigadors

Conferència dins del marc del Cicle DILLUNS DE CIÈNCIA

A càrrec dels Dr. Andreu Domingo, CED; Dr. Jordi Bayona, CED 


Emissió en streaming:
http://www.streamingbarcelona.com/plataforma/residenciainvestigadors/