Debats ICREA-CCCB

Els debats ICREA-CCCB són el resultat d’una col·laboració estable entre la Institució Catalana d'Estudis Avançats (ICREA) i el Centre de Cultura Contemporànica de Barcelona (CCCB) per donar a conèixer al gran públic els avenços i els reptes de la recerca d’alt nivell que es fa avui a Catalunya.

En cada debat es presenta la recerca que estan desenvolupant els investigadors d’ICREA en diferents àmbits del coneixement.


Podeu visionar els vídeos dels Debats ICREA-CCCB celebrats fins ara al web del CCCB. Han estat els següents:
 


ICREA és una fundació finançada pel govern català i està governada pel seu patronat. ICREA va néixer com a resposta a la necessitat de noves fórmules de contractació que permetessin competir en condicions d'igualtat amb altres sistemes de recerca, orientada a la contractació exclusiva del personal científic i acadèmic més extraordinari i amb més talent.


ICREA és una institució oberta que treballa braç a braç amb les universitats catalanes i els centres de recerca per integrar els professors d'Investigació ICREA al sistema de recerca català.
 

ICREA ofereix contractes permanents per venir a treballar a Catalunya, a investigadors d'arreu del món.

Els trets distintius d'ICREA són la col·laboració, l'obertura internacional i l'excel·lència.

ICREA té 255 investigadors de tots els camps del coneixement, des de filòsofs fins a astrofísics, que porten a terme la seva recerca a 50 institucions d'acollida de Catalunya.


 


Font: ICREA i CCCB