Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2018


El Cercle Tecnològic de Catalunya presenta la desena edició del Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya. L’edició del 2018 s’emmarca en un context molt favorable pel sector en què Barcelona i l’àrea metropolitana s’estan refermant com un hub d’atracció d’empreses i professionals de l’àmbit TIC, tal i com ho constaten les contínues notícies relacionades amb l’obertura, l’ampliació i l’atracció d’empreses i centres d’innovació de companyies multinacionals.


Segons l’informe, el sector ha fet una bona feina en tots els camps d’actuació i així queda reflectit en els indicadors de clima empresarial que mostra l’ecosistema. Les empreses tecnològiques catalanes continuen en processos de creixement i les seves perspectives són optimistes. D’aquesta manera ho indica l’evolució del nombre d’empreses que continua creixent i el constant augment de l’ocupació.


L’informe ha volgut posar focus en analitzar el grau de digitalització de la demanda, que com ja s’apuntava a l’edició anterior s’està transformant ràpidament. Un 34,3% de les empreses que demanden serveis TIC consideren que treballen amb un grau de digitalització avançat, el que suposa un increment d’un 11,4% respecte l’any anterior. Aquesta dada i altres que inclou l’estudi mostren com el teixit empresarial del país ha entès la seva responsabilitat d’aprofundir en els processos de digitalització com una palanca estratègica per reforçar la seva competitivitat.


Tot i així, els autors de l’informe alerten que cal ser prudents i evitar el curt-terminisme. Factors com l’augment de la competitivitat, l’escassetat de talent qualificat i factors salarials poden provocar un sobreescalfament del sector. Tanmateix, la transversalitat de les TIC afavoreix la possibilitat de desplaçament del seu valor cap a les empreses de la demanda i l’augment de llocs de treball tecnològics en aquestes empreses indica aquesta tendència.


PDF Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2018