La Universitat Pompeu Fabra aposta pel Planetary Wellbeing


Els estudis més recents sobre l’evolució del canvi climàtic i la degradació dels recursos mediambientals ens mostren que ens trobem davant d’una situació d’emergència global, en què calen accions transformadores de naturalesa diversa. En aquest sentit, la UPF ha presentat un ambiciós programa internacional de generació i transmissió de nou coneixement al voltant del concepte de Benestar Planetari.

L’objectiu de la universitat és focalitzar les seves energies a donar resposta a aquesta situació que planteja reptes als diversos àmbits del coneixement i l’ensenyament: des del de la salut, la biologia, la política, l’economia, les humanitats, l’enginyeria, el dret o la comunicació.
Amb aquesta iniciativa la UPF inicia un treball transversal i interdisciplinari a tota la Universitat, i que espera trobar el suport necessari per poder oferir propostes de solucions als governs, les empreses i les institucions del món.


Aquest projecte s’incardina també dins del marc més general dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides, i suposa una aposta decidida de la UPF per assumir la seva responsabilitat com a centre d’excel·lència de recerca i docència internacional envers aquests objectius d’abast planetari. 


Trobareu més informació en aquests dos articles publicats a 360upf. La revista de la Universitat Pompeu Fabra, número 3 (octubre 2018):


«Planetary Wellbeing, un repte de planeta i un projecte central de la UPF»


«Recerca en Planetary Wellbeing»