Informe de seguiment de l’evolució i els beneficis de la Recerca i Innovació Responsable