L’evolució del potencial transformador de la cultura científica