¿Quins temes s'haurien d'abordar d'una manera científica en el Congrés i en el Senat?