Concurs de ficció climàtica d'inspiració fotònica i premi musical