Convocatòria d’ajuts per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació 2017


Resta oberta fins al 6 de novembre el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació. Els ajuts tenen per objectiu finançar projectes de divulgació i comunicació de la ciència que apropen la investigació, la tecnologia i la innovació als ciutadans.

La FECYT, que depèn del  Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la Secretaría de Estado de I+D+i, manté la quantia dels ajuts de les últimes edicions amb un pressupost màxim de 3.250.000 euros. En aquesta edició la FECYT donarà prioritat a projectes destinats a l’educació i al foment de les vocacions científiques de nenes i joves, així com a la divulgació de treballs i resultats de la recerca realitzada per investigadores i tecnòlogues d’aquelles àrees menys representades.


La convocatòria compta amb tres línies d’actuació:
 

  1. Cultura científica, tecnològica i de la innovació. Línia que finança projectes de divulgació i comunicació sobre qualsevol temàtica científica i tecnològica dirigits a un públic no especialitzat. L’objectiu és apropar l’activitat investigadora dels centres de recerca i afavorir la participació ciutadana en el procés científic a través d’activitats de ‘ciència ciutadana’, entre d’altres. Dins d’aquesta línia es financen també estudis sobre ciència, tecnologia i societat amb la finalitat d’obtenir un millor coneixement de l’estat de la cultura científica a l’Estat espanyol.  
     
  2. Educació i vocacions científiques. Aquesta línia va dirigida a projectes que promoguin vocacions científiques entre escolars i joves no universitaris mitjançant el contacte directe amb el mètode i la pràctica investigadora, es fomenta la posada en valor de la utilitat social i econòmica de la ciència i la tecnologia i el seu atractiu com a professió. A més, aquesta línia aposta per les Fires de ciència obertes al públic en general i dirigides a estudiants no universitaris que presenten els seus projectes experimentals de ciència i tecnologia desenvolupats amb el suport dels seus professors.  
     
  3. Xarxes de divulgació i comunicació de la ciència i la innovació. Línia enfocada a les activitats que posen en marxa les Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i) i els museus de ciència i tecnologia. Les UCC+i tenen per missió comunicar i divulgar les investigacions de les institucions a les quals pertanyen (centres d’investigació, universitats...) Pel que fa als museus, la FECYT recolza el desenvolupament d’exposicions o programes de planetari, així com la itinerància d’exposicions ja existents.Podeu presentar les sol·licituds a través del sistema telemàtic de participació disponible al  web www.convocatoria.fecyt.es fins a les 13:00 hores del proper dia 6 de novembre.Font: FECYT