European Open Science Cloud


Es publica l’informe final de l’estudi «The European open science cloud governance model: towards a new European decision making modelling to support research and innovation» que intenta articular les bases cap a un model de governança dinàmica per a l’European Open Science Cloud (EOSC), la iniciativa de la Comissió Europea que té com a objectiu dotar a Europa d’una economia competitiva de dades i coneixement per donar suport a la Ciència Oberta. La finalitat és que els investigadors puguin processar la gran quantitat de dades científiques generades per la recerca i compartir els seus resultats amb la comunitat científica i amb el conjunt de la societat, afavorint així l’accés al coneixement i a la innovació.


Segons l’informe, per tal que la iniciativa EOSC pugui ser factible, exitosa i sostenible a mig i llarg termini, la seva estructura de governança ha de ser capaç de reflectir els objectius i necessitats de tots els agents implicats de la Comissió Europea i dels Estats Membres. I assenyala que cal ampliar el ventall i implicar també altres agents, investigadors i institucions de recerca globals finançats tant per el sector públic com el privat i aprofitant les xarxes i estructures ja existents.  PDF The European Open Science Cloud Governance Model: towards a new European decision making modelling to support Research and InnovationTambé podeu obtenir més informació sobre la iniciativa European Open Science Cloud i la estratègia Open Science.Font: European Commission