Sibecol, nova societat científica que unirà a professionals de totes les àrees de l’ecologia


Aquesta nova societat que agruparà en un inici a més de dos mil professionals d’Espanya i Portugal de totes les àrees de l’ecologia ha estat promoguda per quatre associacions científiques espanyoles i portugueses, l’Associació Espanyola d’Ecologia Terrestre (AEET), l’Associació Ibèrica de Limnologia (AIL), la Sociedade Portuguesa d’Ecologia (SPECO) i la Societat Espanyola d’Etologia i Ecologia Evolutiva (SEEEE), amb el suport d’una important representació de la comunitat de científics i científiques marines que encara no estaven agrupats en cap societat d’àmbit nacional.


Entre els objectius de la SIBECOL està l’organització de tota mena d’activitats educatives i científiques sobre ecologia i el medi ambient com és el cas d’aquest congrés, a més de la creació de grups de treball per al desenvolupament de coneixements i mètodes, o la gestió de publicacions i altres sistemes de divulgació a través de les revistes científiques.
 

Més informació aquí.