«Manual de Frascati» per a la medició de les activitats científiques, tecnològiques i d'innovació


La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) acaba de traduir i publicar l’última edició del Manual de Frascati, un estàndard internacional per a la recopilació i presentació d’estadístiques comparables sobre els recursos econòmics i humans destinats a la investigació i el desenvolupament experimental.

La guia proporciona els principis i consells pràctics bàsics sobre com abastar el panorama de la investigació i el desenvolupament cada vegada més complex en les economies actuals i els elements distintius dels diferents sectors. Aquesta última edició presenta moltes novetats i presta especial atenció al creixent procés de globalització de la I+D, així com a la creixent varietat d’acords mitjançant els quals es finança i es posa en pràctica la I+D dins i a través de les fronteres sectorials.

Aprofitem l’ocasió per recuperar aquest document publicat el 2015 per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) i que ja va publicar en català la Generalitat de Catalunya el 2016.


PDF (castellà) «Manual de Frascati 2015 : guía para la recopilación y presentación de información sobre la investigación y el desarrollo experimental»

PDF (català) «Manual de Frascati 2015: Directrius per a la recollida i la comunicació de dades de recerca i desenvolupament»


Font: FECYT