Oslo Manual 2018 : com recollir, utilitzar i comunicar dades sobre innovació


Què és la innovació i com s’ha de mesurar? Comprendre l’escala de les activitats d’innovació, les característiques de les empreses innovadores i els factors interns i sistèmics que poden influir en la innovació és un requisit previ per a la recerca i l’anàlisi de polítiques orientades a fomentar-la. Publicat per primera vegada el 1992, el Manual d’Oslo és una de les guies internacionals de referència per recollir i utilitzar dades sobre innovació. En aquesta quarta edició la guia s’ha actualitzat per tenir en compte un rang més ampli de fenòmens relacionats amb la innovació. 


PDF Oslo Manual 2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition


Aquest manual forma part de la sèrie de manuals estadístics que es coneix popularment com la família 'Frascati' de manuals, per referència a la ciutat italiana on va ser aprovat el primer d'aquests manuals pel Grup de Treball d'Experts Nacionals sobre Indicadors Científics i Tecnològics de l'OCDE. Aquests manuals es revisen periòdicament per tenir en compte el nous reptes, avenços i nous desenvolupaments en els àmbits respectius.


Podeu consultar també l'última edició del manual Fracati (2015) aquí.