Associacions

L'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC)

L’ACCC es constitueix el 1990 com a entitat professional que agrupa comunicadors científics, periodistes especialitzats, científics, divulgadors i editors de l’àmbit català amb interès per comunicar la informació científica en els mitjans escrits i audiovisuals.

El principal objectiu de l’ACCC és promoure, difondre, ampliar i millorar la comunicació científica en les terres de parla catalana. Vol també incidir en els aspectes socials i polítics de la informació científica, tot vetllant perquè contribueixi al progrés social.

Un altre objectiu prioritari de l’ACCC és facilitar la formació permanent dels seus associats i incentivar el debat i l’autocrítica entre els comunicadors de la ciència, la tecnologia i la innovació.

Es presenta en societat l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC)

Una nova entitat formada per científics que volen trencar la barrera entre ciència i societat i que té per objectiu acostar la feina que es fa als laboratoris a tota la ciutadania i conscienciar sobre els beneficis de la recerca científica per a la societat. L’ACDIC entén la ciència com a part de la cultura, vol divulgar-la a través de nous formats i complementar la tasca que realitzen altres entitats ja existents.