Ciència oberta

RRI Toolkit, cap a un sistema d’innovació i ciència oberta que abordi els grans reptes socials

Kit d'eines d'RRI proporciona una gran varietat de recursos per comprendre i implementar la Recerca i Innovació Responsables (RRI, per les seves sigles en anglès), un programa que permet participar a la societat en la ciència i la innovació  des de l’inici dels processos d'R+I per harmonitzar els seus resultats amb els valors de la societat.

Segona reunió Homo Scientificus Europaeus a l’Ateneu Barcelonès

El passat 16 de maig de 2017 es va celebrar a l’Ateneu Barcelonès la segona reunió «Homo scientificus europaeus» amb l’objectiu d’articular una xarxa de científics i d’associacions de científics que permeti reubicar la ciència i les polítiques científiques al servei de la societat, així com reivindicar la figura del científic com a agent de millora social.
 

En aquesta segona trobada, representants de Barcelona i de diversos països europeus d'associacions de científics i de comunicació científica i organitzadors d’algunes de les Marxes per la Ciència celebrades el passat mes de març, van presentar els seus projectes i iniciatives i van debatre sobre el concepte de Ciència Oberta en un món obert. Els participants van reflexionar també sobre com millorar la cultura científica de la societat, com incrementar el pes de la ciència en les decisions polítiques o com fomentar el periodisme científic de qualitat.

Projecte ORION, una nova iniciativa europea per obrir la recerca a la societat

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona coordina Orion, un projecte que busca explorar noves vies per obrir a la societat la manera com es finança, s'organitza i es duu a terme la recerca en ciències de la vida i biomedicina.

La ciència oberta és una de les estratègies centrals de la Comissió Europea que implica ampliar la participació i la col·laboració, així com compartir els processos i els resultats de la  investigació amb l’objectiu de millorar la recerca i la innovació.

El projecte ORION servirà per a què entitats de recerca i agents finançadors comprenguin els reptes que existeixen en ciència oberta i implementin canvis institucionals, culturals i de comportament en la manera com duen a terme i gestionen la investigació.