Beques i ajuts

Convocatòria d’ajuts per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació 2017


Resta oberta fins al 6 de novembre el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació. Els ajuts tenen per objectiu finançar projectes de divulgació i comunicació de la ciència que apropen la investigació, la tecnologia i la innovació als ciutadans.