Co-disseny

Com involucar la ciutadania en el co-disseny de les agendes científiques?


Cada vegada més països promouen el compromís ciutadà com a mecanisme per millorar l'eficiència, la qualitat i la rellevància de la recerca i millorar la transparència i la confiança en la ciència. A la vegada que la digitalizació obre noves oportunitats de consulta i intercanvi amb els ciutadans. Aquest informe que us presentem analitza set iniciatives concretes que han obert mecanismes de participació i consulta de la ciutadania en el co-disseny de les agendes d'investigació i de recerca

Els casos estudiats se situen contextos molt diferents i responen a objectius i metodologies molt diverses, però els autors miren d'extrapolar algunes observacions i recomanacions de cara a articular d’una manera efectiva la participació ciutadania en el disseny de les agendes científiques, a establir quins recursos fan falta o avaluar quins poden ser el impactes potencials.