European Research Council (ERC)

Les ciutats són cada vegada més grans i més intel·ligents però, s’hi podrà viure?


Després de llegir l’interessant article del Michele Catanzaro ens hem volgut fixar en quins són els eixos d’investigació prioritaris a Europa en matèria de planificació urbana, enginyeria civil, informàtica, sociologia i altres disciplines que han de donar solució als grans reptes que es plantegen a les ciutats i als entorns urbans en el futur més immediat. Recuperem el dossier «Wanted: The Human City» on diversos investigadors finançats per l’Europan Research Council (ERC), un dels principals organismes que finança recerca de frontera a Europa, expliquen els seus projectes de recerca urbana.

Desè aniversari de l’European Research Council (ERC)

El Consell Europeu de Recerca és una institució creada per la Unió Europea per donar suport a la recerca d'excel·lència a Europa i finançar projectes d’avantguarda en tots els camps de la ciència (ciències físiques i enginyeria (PE), ciències de la vida (LS) i ciències socials i humanitats (SH)). Des del 2007, l’ERC és un pilar fonamental del programa marc de recerca i innovació de la Comissió Europea Horizon 2020.