Fundacions

Entrevista a Cristina Junyent, divulgadora científica, directora i fundadora de Fundació Ciència en Societat

«La nostra formació científica ens diu que defugim de les emocions en les decisions a l’hora de prendre’n una de terapèutica; perquè les emocions són una mica tramposes. Els científics busquem el coneixement i la deducció. Buscar l’emoció és perillós perquè pot fer caure en el populisme.»


Cristina Junyent és biòloga. Directora i fundadora de la Fundació Ciència en Societat. Divulgadora científica des de diversos mitjans de comunicació.
El benestar comú passa pel pensament crític i el coneixement. S’ha d’apostar, doncs, per la divulgació científica que cerca sempre la promoció i l’estímul de la cultura científica.