Reivindicacions

Marxa per la Ciència 2017

El 22 d'abril, Dia de la Terra, es va celebrar a més de 500 ciutats la Marxa per la Ciència. Una reivindicació mundial per defensar la independència i la llibertat en la investigació científica pública; promoure un millor diàleg entre la ciència i la societat; reforçar la cultura científica i l’educació científica de la ciutadania, i enfortir l’ús dels mètodes i resultats científics en la definició de les decisions.

Manifest per la cultura científica i tecnològica

La Societat Catalana de Biologia (SCB), les seccions de Ciències Biològiques i de Ciències i Tecnologia de l'Institut d’Estudis Catalans (IEC) i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), preocupats per la manca d’atenció que es presta a la cultura científica i tècnica i als seus efectes sobre l’evolució de la societat, reivindiquen en aquest manifest el paper de les matèries científiques i tècniques en la formació integral de les persones