Centres cívics

Pessics de Ciència, fomentar l'interès per la ciència i fer-la, propera, atractiva, i entenedora

Pessics de Ciència és un projecte del Centre Cultural Sant Josep, un equipament de proximitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat de propietat i gestió municipal. Té la missió principal de dinamitzar culturalment el seu territori, però tant per la seva situació geogràfica (a cavall entre els barris Sant Josep i Centre) com per la seva trajectòria, el fan especialment indicat per desenvolupar un projecte d’abast ciutadà, que superi els límits del seu treball convencional, i aculli una línia de divulgació científica i tècnica.

Pessics de Ciència neix d’una forma incipient l’any 2003, amb la col·laboració d’un jove científic hospitalenc i usuari del centre, Jordi Serrallonga, i Homínid (grup de recerca dels orígens de l’home). Es comencen a programar activitats diverses de forma discontínua.