Ciències de la vida

ICM Divulga, el portal de divulgació de l’Institut de Ciències del Mar

La plataforma ICMDivulga proporciona informació sobre la recerca que es desenvolupa a l’Institut de Ciències del Mar, les campanyes oceanogràfiques en les quals participen els seus investigadors i altres activitats i projectes organitzats pel centre dirigits al món educatiu i al públic general. Totes les actuacions estan encaminades a fomentar l’interès i el coneixement dels mars i oceans i de la ciència en general.

Projecte ORION, una nova iniciativa europea per obrir la recerca a la societat

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona coordina Orion, un projecte que busca explorar noves vies per obrir a la societat la manera com es finança, s'organitza i es duu a terme la recerca en ciències de la vida i biomedicina.

La ciència oberta és una de les estratègies centrals de la Comissió Europea que implica ampliar la participació i la col·laboració, així com compartir els processos i els resultats de la  investigació amb l’objectiu de millorar la recerca i la innovació.

El projecte ORION servirà per a què entitats de recerca i agents finançadors comprenguin els reptes que existeixen en ciència oberta i implementin canvis institucionals, culturals i de comportament en la manera com duen a terme i gestionen la investigació.