Projecte ORION, una nova iniciativa europea per obrir la recerca a la societat

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona coordina Orion, un projecte que busca explorar noves vies per obrir a la societat la manera com es finança, s'organitza i es duu a terme la recerca en ciències de la vida i biomedicina.

La ciència oberta és una de les estratègies centrals de la Comissió Europea que implica ampliar la participació i la col·laboració, així com compartir els processos i els resultats de la  investigació amb l’objectiu de millorar la recerca i la innovació.

El projecte ORION servirà per a què entitats de recerca i agents finançadors comprenguin els reptes que existeixen en ciència oberta i implementin canvis institucionals, culturals i de comportament en la manera com duen a terme i gestionen la investigació.

"Nous models de treball requereixen de noves aproximacions col·laboratives per implicar un gran nombre d'actors diferents, per exemple a investigadors, finançadors, editorials, organitzacions de pacients, ciutadania, estudiants, professorat, o empresariat ", explica Michela Bertero, coordinadora del projecte ORION i responsable d'Afers Científics i Internacionals al Centre de Regulació Genòmica (CRG).

Com a nucli del projecte es desenvoluparan experiments oberts de "co-creació" per implicar a diferents actors i explorar diverses vies que ens permetin aconseguir una investigació científica més participativa i inclusiva. Els experiments abordaran qüestions com ara: Com poden els centres de recerca rebre contribucions de diferents actors i grups d'interès? Com aconseguir que el finançament de la investigació sigui més inclusiu? Com el diàleg amb la societat pot contribuir en la ciència i la política científica? Com podem implicar la ciutadania en projectes de recerca bàsica?

En el marc d'ORION s'organitzaran, per exemple, diàlegs oberts amb diversos actors sobre temes d'investigació controvertits i s'impulsaran projectes innovadors de recerca bàsica que comptin amb la participació de la ciutadania i de diversos experts.

Els resultats d'aquests experiments es recolliran en un conjunt de bones pràctiques i d'accions concretes, que les organitzacions de recerca i agències finançadores podran implementar.

ORION també generarà nous continguts per a la formació de professionals que treballin en agències de finançament i així incrementar el seu coneixement i conscienciació cap a la ciència oberta i la recerca i innovació responsables (RRI per les seves sigles en anglès). RRI és un concepte que permet i facilita que les organitzacions incorporin principis d'ètica, gènere, governança, accés obert, participació ciutadana i educació de la ciència en les seves polítiques, pràctiques i processos.  

ORION és el segon projecte del programa de treball Ciència amb i per a la Societat de la Comissió Europea coordinat pel CRG. "Ser capaços de liderar no només projectes de recerca en ciències de la vida, sinó també projectes relacionats amb ciència i societat és un exemple de la maduresa del nostre institut", afirma Luis Serrano, director del CRG. "Estem compromesos amb la ciència d’excel·lència en el seu sentit més ampli, per exemple, abordant altres temes relacionats amb la ciència, com la igualtat de gènere mitjançant el projecte LIBRA o la ciència oberta mitjançant el nou projecte ORION", conclou el director.

ORION és un projecte de quatre anys amb un pressupost de 3,2 milions d'Euros finançat pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea. Els socis en el consorci representen una varietat d'experiència en investigació bàsica en ciències de la vida i la biomedicina, ciències socials, finançament de la ciència, comunicació científica i participació ciutadana, i societat civil.

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Biocat formen també part del projecte ORION, que treballarà en estreta col·laboració amb EU-LIFE, una aliança de destacats centres de recerca en ciències de la vida de tretze països europeus.


Més informació sobre el projecte, aquí.
 

Font: CRG