Finançament

El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya


També s’acaba de publicar l’informe de finançament d’activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) dut a terme l’any 2016 pel subsector Generalitat de Catalunya (departaments i òrgans superiors), que ha estat de 753,22 milions d’euros (753,19 milions d’euros dels departaments, i la resta, del òrgans superiors, és a dir, el Parlament i organismes estatutaris i consultius).

Convocatòria d’ajuts per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació 2017


Resta oberta fins al 6 de novembre el termini de presentació de sol·licituds per als ajuts de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació. Els ajuts tenen per objectiu finançar projectes de divulgació i comunicació de la ciència que apropen la investigació, la tecnologia i la innovació als ciutadans.

Desè aniversari de l’European Research Council (ERC)

El Consell Europeu de Recerca és una institució creada per la Unió Europea per donar suport a la recerca d'excel·lència a Europa i finançar projectes d’avantguarda en tots els camps de la ciència (ciències físiques i enginyeria (PE), ciències de la vida (LS) i ciències socials i humanitats (SH)). Des del 2007, l’ERC és un pilar fonamental del programa marc de recerca i innovació de la Comissió Europea Horizon 2020.