El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya


També s’acaba de publicar l’informe de finançament d’activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) dut a terme l’any 2016 pel subsector Generalitat de Catalunya (departaments i òrgans superiors), que ha estat de 753,22 milions d’euros (753,19 milions d’euros dels departaments, i la resta, del òrgans superiors, és a dir, el Parlament i organismes estatutaris i consultius).

La recerca que es fa a Catalunya es finança des de diferents sectors: administracions (de l’Estat, autonòmica i local), educació superior (universitats), empreses, institucions sense finalitat de lucre (ISFL) i des de l’estranger (UE i d’altres). En aquest informe s’analitzen les accions de finançament que ha dut a terme el subsector Generalitat a activitats d’R+D+i, sigui per a finançar l’execució d’R+D+i d’altres sectors, sigui per a activitats d’R+D+i per a ús propi.


Pel que fa al finançament d’activitats d’R+D+i per part dels departaments, tres cobreixen el 97,91 % d’aquest finançament, concretament, Empresa i Coneixement (66,54 %), Salut (29,08 %) i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (2,29 %). Respecte de l’any 2015 hi ha hagut un lleuger decrement del 0,92 % en l’import que els departaments de la Generalitat de Catalunya han dedicat al finançament d’activitats d’R+D+i, amb el -0,61 % de variació per a l’R+D.


PDF El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya l'any 2016

PDF El finançament de les activitats de recerca, desenvolupament i innovació per part de la Generalitat de Catalunya l'any 2016. Annex


Podeu consultar totes les edicions anteriors de l’informe aquí.


Font: Generalitat de Catalunya. Pla de Recerca i Innovació (PRI)