Residència d'Investigadors

Lluís Calvo, director científic-cultural de la Residència d'Investigadors del CSIC

«Hauríem de fer una reflexió col·lectiva molt important sobre com incrementar el grau de coneixement científico-tècnic de la nostra població.»
 

Lluís Calvo és doctor en Antropologia, delegat institucional del Consell Superior d'Investigacions Científiques a Catalunya, director científico-cultural de la Residència d'Investigadors CSIC-Generalitat de Catalunya, director del centre de recerca en Humanitats del CSIC a Catalunya, la Institució Milà i Fontanals. Entre altres tasques, dirigeix la col·lecció de llibre d’Antropologia de la Editorial CSIC “Biblioteca de Dialectología y Tradiciones Populares”.

La Residència d'Investigadors i la tasca de divulgació de la Delegació del CSIC a Catalunya

La Residència d'Investigadors  és un consorci públic creat l'any 1993 pel Consell Superior d'Investigacions Científiques i per la Generalitat de Catalunya amb un doble objectiu: oferir un espai en el qual es puguin allotjar els professors i els investigadors durant les seves visites a Barcelona, i organitzar activitats científiques i culturals que fomentin la reflexió i el diàleg.