Biomedicina

Xplore Health, promoure la salut i facilitar la presa de decisions basades en el raonament científic

Xplore Health és un programa educatiu que ofereix recursos multimèdia interactius per apropar a les aules de secundària la recerca biomèdica actual i la reflexió al voltant de les implicacions bioètiques de la recerca. El projecte es desenvolupa a través d’Internet i mitjançant una xarxa de centres educatius pilot, centres de recerca i museus de ciència.

El programa de Ciència & Societat del Centre de Regulació Genòmica (CRG)

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) és un centre de recerca biomèdica bàsica, creat per iniciativa del Departament de Universitats, Recerca i Societat de la Informació i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra i del Ministeri d'Educació i Ciència. L’objectiu del CRG és promoure una recerca bàsica d’excel·lència en biomedicina i, especialment, en els àmbits de la genòmica i la proteòmica.

Projecte ORION, una nova iniciativa europea per obrir la recerca a la societat

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona coordina Orion, un projecte que busca explorar noves vies per obrir a la societat la manera com es finança, s'organitza i es duu a terme la recerca en ciències de la vida i biomedicina.

La ciència oberta és una de les estratègies centrals de la Comissió Europea que implica ampliar la participació i la col·laboració, així com compartir els processos i els resultats de la  investigació amb l’objectiu de millorar la recerca i la innovació.

El projecte ORION servirà per a què entitats de recerca i agents finançadors comprenguin els reptes que existeixen en ciència oberta i implementin canvis institucionals, culturals i de comportament en la manera com duen a terme i gestionen la investigació.