El programa de Ciència & Societat del Centre de Regulació Genòmica (CRG)

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) és un centre de recerca biomèdica bàsica, creat per iniciativa del Departament de Universitats, Recerca i Societat de la Informació i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra i del Ministeri d'Educació i Ciència. L’objectiu del CRG és promoure una recerca bàsica d’excel·lència en biomedicina i, especialment, en els àmbits de la genòmica i la proteòmica.

Des de la seva creació a l’any 2000, el CRG no ha deixat de créixer i desenvolupar aquests programes i els serveis científico-tècnics necessaris, convertint-se en un centre de referència internacional. El centre aposta per la formació continuada d’investigadors amb un important programa de doctorat i post-doctorat. Alhora, també s’implica per tornar a la societat aquest coneixement fomentant la comunicació social de la ciència i l’activitat econòmica derivada de la transferència de tecnologia.

El centre desenvolupa sis programes de recerca: Bioinformàtica i Genòmica; Biologia Cel·lular i Desenvolupament; Biologia de Sistemes; Diferenciació i Càncer, Gens i Malaltia, i Regulació Gènica.

Des del 2011 és director del CRG és Luis Serrano. El CRG s'integra al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), juntament amb altres institucions de recerca biomèdica.  Des de l'1 de juliol de 2015, el CRG integra el Centre Nacional d'Anàlisi Genòmic (CNAG) amb la finalitat d'impulsar la investigació del genoma, aprofitar els recursos disponibles i crear sinèrgies entre les dues institucions.
 

Programa de Ciència & Societat
 

El programa de Ciència & Societat del Centre de Regulació Genòmica agrupa diverses activitats de divulgació y comunicació de la ciència amb els següents objectius comuns:

  • donar a conèixer la recerca que s’està duent a terme al centre;

  • fomentar les vocacions científiques, despertar l’interès dels joves per la ciència;

  • fomentar la cultura científica entre la ciutadania;


De la mateixa manera que el CRG s’ha anat consolidant en l’àmbit de la recerca, incorporant nous grups de recerca i generant coneixement d’alt nivell, el CRG també ha anat ampliant de mica en mica la seva oferta educativa i de divulgació de la ciència. El CRG busca apropar la ciència a la societat fomentant el pensament crític i oferint nous recursos educatius als estudiants i als equips docents.


El CRG realitza diverses activitats educatives i divulgatives, destaquem, d’entre d’altres, les següents:


El CRG també ha fomentat projectes de ciència ciutadana com Saca la Lengua o projectes que connecten ciència i art com, per exemple, l'exposició itinerant 'Tree of Life. La complexitat de la vida: de la cèl·lula a l'organisme viu', que recull imatges del treball científic del CRG i que es va presentar al Centre Cívic Urgell de Barcelona, al Palau Robert o a l'Espai Santa Caterina de Girona. L'exposició es completava amb la app 'CRG Memory Game'. Podeu trobar més informació sobre l'app i l'exposició, aquí.


Totes les activitats són gratuïtes gràcies al suport del programa Excel·lència Severo Ochoa i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, i de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), de l'Ajuntament de Barcelona.

Les activitats s’organitzen i es coordinen des de l’Àrea de Difusió de la Ciència, Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i), dins el Departament de Comunicació, RP i Patrocinis del CRG.
 

Font: CRG