Centre de Regulació Genòmica (CRG)

El programa de Ciència & Societat del Centre de Regulació Genòmica (CRG)

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) és un centre de recerca biomèdica bàsica, creat per iniciativa del Departament de Universitats, Recerca i Societat de la Informació i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra i del Ministeri d'Educació i Ciència. L’objectiu del CRG és promoure una recerca bàsica d’excel·lència en biomedicina i, especialment, en els àmbits de la genòmica i la proteòmica.

Projecte ORION, una nova iniciativa europea per obrir la recerca a la societat

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona coordina Orion, un projecte que busca explorar noves vies per obrir a la societat la manera com es finança, s'organitza i es duu a terme la recerca en ciències de la vida i biomedicina.

La ciència oberta és una de les estratègies centrals de la Comissió Europea que implica ampliar la participació i la col·laboració, així com compartir els processos i els resultats de la  investigació amb l’objectiu de millorar la recerca i la innovació.

El projecte ORION servirà per a què entitats de recerca i agents finançadors comprenguin els reptes que existeixen en ciència oberta i implementin canvis institucionals, culturals i de comportament en la manera com duen a terme i gestionen la investigació.