Segona reunió Homo Scientificus Europaeus a l’Ateneu Barcelonès

El passat 16 de maig de 2017 es va celebrar a l’Ateneu Barcelonès la segona reunió «Homo scientificus europaeus» amb l’objectiu d’articular una xarxa de científics i d’associacions de científics que permeti reubicar la ciència i les polítiques científiques al servei de la societat, així com reivindicar la figura del científic com a agent de millora social.
 

En aquesta segona trobada, representants de Barcelona i de diversos països europeus d'associacions de científics i de comunicació científica i organitzadors d’algunes de les Marxes per la Ciència celebrades el passat mes de març, van presentar els seus projectes i iniciatives i van debatre sobre el concepte de Ciència Oberta en un món obert. Els participants van reflexionar també sobre com millorar la cultura científica de la societat, com incrementar el pes de la ciència en les decisions polítiques o com fomentar el periodisme científic de qualitat.

Podeu recuperar el programa i la retransmissió íntegra de la jornada aquí.
 


Jornada organitzada per: EuroScientist, Scientist Dating Forum  i UPMC Sorbonne Universités  amb la col·laboració de l'Ateneu Barcelonès. I presentada per Jordi Serrallonga, ponent de la Secció de Ciències i Tecnologia de l'Ateneu.
 

Font: Euroscientist