RRI Toolkit, cap a un sistema d’innovació i ciència oberta que abordi els grans reptes socials

Kit d'eines d'RRI proporciona una gran varietat de recursos per comprendre i implementar la Recerca i Innovació Responsables (RRI, per les seves sigles en anglès), un programa que permet participar a la societat en la ciència i la innovació  des de l’inici dels processos d'R+I per harmonitzar els seus resultats amb els valors de la societat.

RRI Toolkit és resultat del projecte europeu RRI Tools (2014-2016) i ofereix manuals, guies i instruccions per implementar l'RRI, pràctiques inspiradores i casos d'èxit de l'RRI a tota Europa, articles, informes i anàlisis creuats, possibles socis per a desenvolupar projectes, així com la possibilitat de fer-se membre de la seva comunitat.

RRI és un concepte aglutinador que connecta diversos aspectes de la relació entre la R+I i la societat: participació ciutadana, accés obert, igualtat de gènere, educació científica, ètica i governança.
 
L'RRI implica la participació de tots els actors involucrats (des de persones innovadores i investigadors/es individuals fins a les institucions i els governs) mitjançant metodologies inclusives i participatives en totes les etapes dels processos d'R+I i en tots els nivells de la governança d'R+I (des de l'establiment del programa fins al disseny, la implementació i l'avaluació).

L’RRI és un tema transversal a l'Horizon 2020, el programa de la UE per a la recerca i innovació 2014-2020.


 

Font: RRI Tools