Percepció

Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2016


Ja podeu consultar l'informe d'anàlisi dels resultats de la «VIII Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología en España» que la Fu​ndación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) va realitzar el 2016 i que van ser presentats l’abril de 2017. L’informe que es publica ara, elaborat per diferents investigadors, coordinats pel Departament de Cultura Científica i de la Innovació de la FECYT, recull totes les dades de l’enquesta i l’anàlisi dels experts per tal d’aprofundir en el coneixement de les relacions entre ciència, tecnologia i societat; analitzar com la ciutadania percep els diferents avenços científics i tecnològics, i avaluar la capacitat d’aquests avenços per millorar la qualitat de vida de la població.

Enquesta de Percepció Social de la Ciència 2016


Segons l’enquesta que elabora cada dos anys la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), l’interès de les dones per la ciència ha experimentant un increment del 3,8% ja que en 2014 era del 9,9% i en 2016 del 13,7%.  L’interès dels homes, en canvi, ha disminuït un 1,9% en passar d’un 20,4% el 2014 a un 18,5% el 2016. Per tant, la bretxa de gènere s’ha reduït a la meitat en aquests últims dos anys (del 10,5% al 4,8%) i ha assolit el seu mínim històric des de la primera enquesta realitzada l’any 2002.

1