Enquesta de Percepció Social de la Ciència 2016


Segons l’enquesta que elabora cada dos anys la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), l’interès de les dones per la ciència ha experimentant un increment del 3,8% ja que en 2014 era del 9,9% i en 2016 del 13,7%.  L’interès dels homes, en canvi, ha disminuït un 1,9% en passar d’un 20,4% el 2014 a un 18,5% el 2016. Per tant, la bretxa de gènere s’ha reduït a la meitat en aquests últims dos anys (del 10,5% al 4,8%) i ha assolit el seu mínim històric des de la primera enquesta realitzada l’any 2002.

Els resultats d’aquesta última enquesta també revelen que l'interès per la ciència i la tecnologia és més alt entre la gent jove (un 23,1% dels joves enquestats es declara interessat per aquests temes). Tot i que l'augment més destacat es produeix entre les persones de 45 a 65 anys.

Pel que fa a l'interès declarat per la ciència i la tecnologia, un 40,22% de la població es mostra molt o bastant interessada per la ciència (4 o 5 en una escala de l'1 al 5), davant un 29,6% que declara estar poc o molt poc interessada (1 o 2 en l'escala). Un 33,1% dels enquestats poc interessats per la ciència atribueixen el seu desinterès al seu escàs coneixement de l'àmbit científic.

En referència al grau d’alfabetització científica, baixa del 47,1% al 44,2% el percentatge de ciutadans que perceben que la seva educació científica és baixa o molt baixa, tot i que continua sent superior als que la qualifiquen de normal (42,6%). Són els joves de 15 a 24 anys els que perceben tenir una millor educació científica ja que només un 29,9% la qualifica de baixa o molt baixa.

Pel que fa a la presència de la ciència i la tecnologia als mitjans de comunicació, es manté el dèficit d'informació científica percebut ja que encara hi ha una diferència de 0,33 punts entre el nivell d'informació (2,79 sobre 5) i el grau d'interès (3,12 sobre 5).

Internet és la primera font d'informació científica per a un 37,7% dels ciutadans. Tot i que, quan es demana que se citin tres mitjans per estar informats en matèria de ciència, la televisió és la font més consultada (71,2%). Internet se situa en el segon lloc amb un 57,8%. Els joves fan servir majoritàriament internet per informar-se sobre ciència (un 82,1% dels joves de 15 a 24 anys i un 77,5% en els joves de 25 a 34 anys).

Per primera vegada des de que es realitza l’enquesta, les xarxes socials es converteixen en la font d'informació científica més consultada en internet (un 43,6% davant un 30,8% el 2014). Augmenten també significativament les canals  de vídeo com Youtube o similars com a font per al 36% dels internautes (29,7% en 2014). Els mitjans generalistes (34%) i la Wikipèdia (32,9%) s'estanquen com a font d'informació en internet.

Destaca també l'augment de Facebook (un 40,9% davant el 28,3% el 2014), el manteniment de Twitter (un 16,3% davant el 14,7% el 2014) i un creixement d'Instagram (un 13,4% davant el 6,6% el 2014), xarxa que consulten un 22,4% dels joves d'entre 15 i 24 anys.

Pel que fa a les polítiques de suport a la ciència i la tecnologia, els ciutadans enquestats concentren les seves prioritats en despesa pública de la següent manera: sanitat (85%), educació (73%), pensions (53,7%), atur (47,2%) i vivenda (25,7%). Pel que fa a la ciència i la tecnologia, només un 19,2% dels ciutadans la trien entre les seves quatre prioritats en matèria de despesa pública. Aquest percentatge és superior entre els homes de 15 a 24 anys (28,9%), entre els homes de 25 a 34 anys (26,3%) i entre les persones amb estudis universitaris (30,7%).

Pel que fa a les donacions, en 2016 dos de cada tres ciutadans espanyols (67,8%) estarien disposats a donar a la ciència, davant un 64,7% en 2014 i el 57,1% en 2012. Els més disposats a donar són les persones amb educació universitària (39,5%).


PDF VIII Encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología 2016. Informe de resultados


Font: FECYT