Què és una fotografia matemàtica? Per a què serveix?


«La fotografia matemàtica ha de ser una eina poderosa que ajudi a perdre aquella visió hermètica d’unes matemàtiques poc útils, ha de ser una font de contextos amb els quals desenvolupar unes matemàtiques properes a les persones». Aquest seria el concepte de fotografia matemàtica per a l’Associació de Barcelona per l’Ensenyament i l’Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM) que com cada any des del 2000 convoca el Concurs de Fotografia Matemàtica per a centres educatius

El concurs té els objectius bàsics següents:
 

  • Fer veure a l’alumnat de primària, secundaria, batxillerat, cicles formatius i al professorat que les matemàtiques estan immerses en la realitat que ens envolta.

  • Fer un treball matemàtic diferent al que es fa habitualment a les aules plantejant activitats per a la diversitat de l’alumnat.

  • Millorar l’autoestima de l’alumnat.

  • Fomentar l’esperit crític de l’alumnat.

  • Desenvolupar la competència artística i creativa de l’alumnat.

  • Donar eines didàctiques al professorat que despertin en l’alumnat la curiositat per conèixer quin és l’entrellat de la bellesa que ens envolta.


A cada centre educatiu es realitza ‘el concurs de Fotografia Matemàtica’ en el que hi ha 5 nivells: últim cicle de primària, primer cicle de secundària, segon cicle de secundària, batxillerat i cicles formatius, i professorat. Els primers premis de les diferents categories de cada centre es presenten al concurs general d’ABEAM.


Podeu obtenir més informació sobre les possibilitats educatives de la fotografia matemàtica i gaudir de les fotografíes guanyadores aquí.


‘El Concurs de Fotografia Matemàtica’ és una activitat organitzada per l’ABEAM (Associació de Barcelona per l’Ensenyament i l’Aprenentatge de les Matemàtiques). Es va iniciar l’any 2000 per celebrar l’Any Mundial de les Matemàtiques.


 

Font: ABEAM