Manifest per a la innovació a Europa


La Comissió Europea, l'European Network of Living Labs (ENoLL) o el FabLab BCN, entre d’altres organitzacions, han col·laborat en la redacció del «Manifesto for Innovation in Europe», un document que amplia la definició d’innovació més enllà dels enfocaments científics i empresarials i que posa a la ciutadania en el centre de la innovació com a veritable agent de canvi. El manifest aposta per la consolidació d'una Europa innovadora on els ciutadans no només siguin beneficiaris del creixement econòmic sinó també co-creadors i co-responsables dels canvis socials resultants. I potencia una innovació basada en el creixement econòmic i el progrés social. Trobareu el text del manifest aquí.


Segons el manifest, la Transformació Digital facilita l'accés i la generació de coneixement i la creació d'oportunitats reals per al desenvolupament personal i col·lectiu de les persones. Al mateix temps, emergeixen noves feines i àrees d'expertesa i desapareixen d'altres, es dilueixen les fronteres entre disciplines i es produeixen profundes transformacions en la manera de viure de la ciutadania. I tots aquests canvis es donen d'una manera vertiginosa la qual cosa demana respostes ràpides i àgils de les institucions i de les entitats.
 

El manifest ofereix una sèrie d’orientacions agrupades en els següents eixos:

  • Potenciar el compromís de la societat amb la innovació.

  • Cultivar la innovació i la ciència oberta per inspirar la innovació.

  • Afavorir simultàniament la innovació i la recerca d’excel·lència.

  • Fomentar el desenvolupament de polítiques per assolir marcs de resposta àgil i inclusiva.


I es recorda que ja existeixen nombroses iniciatives que ja demostren el poder transformador d’aquesta aproximació. Durant els últims anys, Living Labs, Fab Labs, plataformes de Ciència Ciutadana, Centres de Capacitació Tecnològica i altres equipaments han fet el paper de connectors i facilitadors de la interacció entre universitats, centres de recerca, administració pública, empresa i societat. I aquesta interacció ha creat innovació d’impacte en forma de productes, serveis i nous models de governança, obrint camí cap a una Europa dels ciutadans com a espai d’innovació genuïnament europeu.

També es proporciona un llistat de documents i recursos de referència en matèria de ciència i innovació obertes.


HTML «Manifesto for Innovation in Europe»


Font: ENoLL