Primer intent per avaluar l’activitat divulgadora dels investigadors


Ja podeu consultar la «Guía de Valoración de la Actividad de Divulgación Científica del Personal Académico e Investigador»,​ una eina que  vol ser d’utilitat en els processos d’avaluació del personal docent i investigador universitari que reconeguin les activitats de divulgació i difusió social del coneixement. La guia, dissenyada per la CRUE Universidades Españolas i la FECYT, descriu fins a 17 tipologies d’activitats de divulgació científica i proposa una sèrie d’indicadors de qualitat per ajudar els avaluadors a puntuar els currículums.

Ja fa uns anys que existeix un consens internacional sobre la importància de transmetre a la societat el valor del coneixement que es genera a universitats i centres d’investigació, però encara no es compta amb indicadors específics per avaluar-la més objectivament. La guia neix amb la voluntat de fer un primer pas en aquest sentit i es farà servir en el projecte-pilot d’avaluació de l’activitat de Transferencia del Conocimiento e Innovación oberta pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades i que menciona, per primera vegada, la divulgació com a activitat meritòria. Després caldrà veure quina implementació real tindrà en els centres de recerca i investigació.
 

Les 17 tipologies d’activitats de divulgació descrites van des de les accions més tradicionals com la publicació de llibres, capítols de llibres, articles de divulgació o el disseny de recursos divulgatius, fins a d’altres formats com la divulgació a través de blogs, xarxes socials, espectacles o activitats interactives (exposicions i tallers).
 

Trobareu més informació sobre aquesta nova eina aquí.
 

PDF «Guía de Valoración de la Actividad de Divulgación Científica del Personal Académico e Investigador»​
 

Font: CRUE