Plataforma «BCN Science Corner», neix una nova eina


Benvingudes i benvinguts a BCN Science Corner, plataforma digital creada com a eina de suport al nou programa de divulgació científica que posa en marxa la Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona.
 

BCN Science Corner neix amb un doble propòsit; d’una banda vol ser un vehicle informatiu especialitzat que abordi els grans debats contemporanis sobre la ciència concebuda des d’un punt de vista interdisciplinari i generalista, complementant els mitjans de comunicació de caràcter especialitzat ja existents, amb especial atenció al diàleg entre la cultura científico-tècnica i la cultura artístico-humanística, eterna assignatura pendent en el context de les polítiques públiques del món occidental contemporani.
 

D’altra banda, BCN Science Corner vol posar les bases d’una comunitat virtual especialitzada en la matèria, a la qual convidem professionals del sector públic, tècnics, polítics, investigadors i públic en general, procedents tant de l’àmbit de la ciència i de la tècnica com de l’àmbit de les arts i les humanitats, que comparteixin aquella antiga i, tanmateix, legítima convicció que la ciència també és cultura, amb afanys de contribuir a fer-la realitat.


BCN Science Corner hi trobareu apunts relatius a notícies i comentaris, convocatòries d’aquí i de fora, entrevistes amb actors protagonistes, reportatges sobre bones pràctiques i experiències significatives, referències a estudis i recerques recents dutes a terme recentment per part d’organismes públics, privats i associatius... També podreu prendre part en debats i proposar-ne d’altres que considereu importants.

Tot plegat, amb la voluntat de:

 • Esbossar una panoràmica (si més no, en una primera etapa) sobre els agents, projectes, informacions i debats més significatius en l’àmbit de la ciència concebuda com a disciplina generalista i la divulgació científica a la província de Barcelona.
   
 • Contribuir a la maduració del discurs sobre la necessària confluència dels sabers científico-tècnics i artístico-humanístics per tal de poder poder fer front amb majors garanties a la complexitat dels reptes socials, polítics i econòmics presents i futurs.
   
 • Aprofundir en els efectes democratitzadors de l’alfabetització científica entre àmplies capes de la ciutadania.
   
 • Posar l’accent en la dimensió cultural de la ciència. Els sabers científics, ben explicats i adaptats a cada tipologia de públic, poden proporcionar tant o més gaudi que la resta de manifestacions culturals.
   
 • Apostar per una mirada entre les cultures artístico-humanística i científico-tècnica. Les arts i els seus professionals poden proporcionar eines de gran utilitat i ajudar els científics a divulgar les seves recerques. La cultura, com a ciència, s’hauria d’integrar en major mesura en els sistemes de recerca, potenciant mecanismes i metodologies pròpies de recerca i investigació i assolint un major impacte social.
   
 • Recopilar continguts i informacions d’utilitat per tal d’ajudar els municipis i altres agents locals a desenvolupar i millorar les seves iniciatives de suport a la ciència i a la divulgació científica.
   

El relat o fil conductor dels apunts es basarà en l’actualitat informativa A partir del seu seguiment s’aniran explicant els organismes, agents, projectes i debats més significatius i interessants. L’objectiu és que un cop acabat el bolcat de continguts en una primera fase, la plataforma digital BCN Science Corner proporcioni una panorámica de l’ecosistema de la cultura científico-tècnica a Catalunya, amb alguns referents espanyols i internacionals.
 

La llengua vehicular de BCN Science Corner será, de moment, el català. No obstant això, s’acceptaran aportacions en castellà i en anglès. Hom preveu en el futur l’eventual producció total o parcial de continguts en llengua anglesa.