Indicadores del sistema español de ciencia, tecnología e innovación 2017


Informe elaborat per l’Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fundació Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) que recull dades i indicadors sobre l'evolució de la ciència i la innovació a España, les compara amb el context internacional i mostra la distribució per comunitats autònomes. Les dades que proporciona l'informe mostren els recursos econòmics i humans en matèria de ciència, tecnologia i innovació i els resultats de les activitats d'investigació científica, desenvolupament i innovació a España.

Així, els crèdits inicials de la Política de Despesa destinada a I+D+I en els Pressupostos Generals de l'Estat el 2017 van ser de 6.501 milions d'euros, un 1,2% més que en 2016. En 2015, la despesa en I+D va ser de 13.171,8 milions d'euros, un 1,22% del PIB. El retorn en el tercer any del VIII Programa Marc de la UE 2014-2020, Horizonte 2020, és del 9,8%. Les comunitats autònomes de Catalunya (28,9%), Madrid (26,6%) i País Basc (13,1%) són les que acumulen més retorn. Aquestes són només algunes de les dades que podeu trobar en aquest informe elaborat per dotzè any consecutiu.

L'informe recull també els indicadors sobre Cultura Científica i de la Innovació procedents de la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2016 (enquesta que realitza la FECYT cada dos anys). Aquests indicadors revelen que les persones enquestades valoren amb un 3,12 (en una escala de l'1 al 5) el seu nivell d'interès per la ciència. Pel que fa a la imatge social de la ciència en 2016, un 54,4% dels enquestats opinen que els beneficis de la ciència són superiors als perjudicis. Un 5,8%, en canvi, opinen que són inferiors. I augmenta del 10,1 al 11,6 el percentatge d'enquestats que opinen que el nivell de formació científica i tecnològica rebuda és alt.
 

PDF Indicadores del sistema español de ciencia, tecnología e innovación. Edición 2017

Podeu consultar totes les edicions anteriors de l’informe aquí.
 

Font: FECYT