Campanya 21D #TambéVotemCiència


Amb motiu de la celebració el proper 21 de desembre de les eleccions al Parlament de Catalunya l’equip de Scientists Dating Forum, una associació transversal de joves professionals de la comunitat científica, ha impulsat la campanya 21D #TambéVotemCiència, una iniciativa per analitzar i comparar els programes científics dels set partits polítics que s'hi presenten. Scientists Dating Forum ha demanat als partits polítics que comparteixin la seva opinió sobre 10 temes relacionats amb ciència.


Les 10 qüestions que Scientists Dating Forum planteja als partits polítics són les següents:


1. Innovació. Quines actuacions concretes proposaria el seu partit per millorar els nivells d'innovació a Catalunya?

2. Investigació. Quin % del PIB de Catalunya pensa dedicar a investigació el seu partit? D'aquest percentatge, quines partides considera important mantenir o augmentar?

3. Assessorament científic en política. Quins mecanismes d'assessorament científic proposa el seu partit per assegurar que les polítiques i decisions regulatòries es prenguin tenint en compte les evidències científiques?

4. Talent i recursos humans. Quines mesures prendran per incentivar la incorporació i estabilització del personal investigador en el sistema de ciència català durant les diferents etapes de la carrera científica?

5. Educació. Quines polítiques proposen respecte al descens de matrícules a la universitat pública degut, en gran part, a l'increment de tasses. Quina és la seva posició respecte a l'equiparació de tasses entre graus i màsters, que en ocasions s'han convertit en obligatoris per accedir al món laboral?

6. Canvi climàtic i medi ambient. Quines polítiques mediambientals concretes proposen per millorar la sostenibilitat del nostre entorn? Quin paper creu que han de tenir els polítics, la societat i el teixit industrial per lluitar contra el canvi climàtic?

7. Salut pública: vacunació i pseudo-teràpies. Quines polítiques de regulació de les vacunes i  difusió en el seu ús haurien de millorar o canviar? Quina regulació hauria d'existir sobre la difusió i aplicació de teràpies pseudo-científiques?

8. Nutrició i producció alimentària. Quins passos considera necessaris per garantir una producció sostenible d'aliments saludables? Quin efecte i repercussions creu que poden tenir l'existència d'impostos sobre, per exemple, el sucre o l'oli de palma?

9. Malalties emergents. Quins passos hauria de seguir el Govern de Catalunya per protegir la població de malalties emergents?

10. Energia i sostenibilitat. Com contribuiria el seu partir en aquesta evolució?Trobareu tota la informació sobre la iniciativa aquí

Les respostes de les candidatures estan disponibles en un informe complet i també en un format resum redactat per membres de Scientists Dating Forum. 


Font: Scientists Dating Forum