LiquenCity. Un projecte de ciència ciutadana


LiquenCity és un projecte de ciència ciutadana per descobrir quina és la diversitat de líquens que viuen als arbres de Barcelona i Madrid i relacionar-ho amb la qualitat del aire. El projecte busca la participació dels habitants d’ambdues ciutats que, juntament amb la col·laboració d’un equip expert en líquens, trobaran i identificaran els líquens que viuen en ambdues capitals.

I per què els líquens? Perquè son bons bioindicadors. Els líquens són molt sensibles als canvis ambientals en general i als nivells de contaminació atmosfèrica en particular. Això els fa adequats per a què la ciència els utilitzi per mesurar aquest tipus de contaminació.
Gràcies a la participació ciutadana, al 2019 es tindrà la informació necessària per a realitzar mapes de la contaminació atmosfèrica de Barcelona i Madrid basats en la diversitat de líquens que viuen als nostres arbres urbans.

Amb aquests resultats podrem donar recomanacions que poden ser implantades als plans d’ús i gestió d’ambdues ciutats, per prendre mesures que mitiguin els nivells de certs contaminants.

A més a més, obtindrem un detallat inventari de les comunitats liquèniques de les nostres ciutats que, posteriorment, serà publicat a GBIF, la Infraestructura Mundial d’Informació en Biodiversitat, amb l’objectiu de què siguin útils per altres estudis d’investigació (ciència ciutadana).

Si l’experiència es replica en el temps en ambdues ciutats, es podrà monitoritzar el canvi en les comunitats liquèniques i veure si les mesures adoptades per mitigar la contaminació atmosfèrica són efectives.

Trobareu tota la informació sobre el projecte Liquencity aquí.


Font: LiquenCity