Informe sobre el progrés dels ODS a 100 ciutats espanyoles


La Red española de Desarrollo Sostenible (REDS) ha publicat l’informe que analitza el progrés de les principals ciutats de la península en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), en total 100 ciutats que representen aproximadament el 50% de la població de l’Estat Espanyol. En el cas de la demarcació de Barcelona, apareixen les ciutats de Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa.

«Mirando hacia el futuro: ciudades sostenibles. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 100 ciudades españolas» analitza el progrés de les principals ciutats de la península en la consecució dels ODS, en total 100 ciutats (incloent totes les capitals de província i les dotze àrees metropolitanes amb més d’un nucli urbà de 80.000 habitants, o més), que representen aproximadament el 50% de la població de l’Estat Espanyol.
 

L’informe identifica, per a cadascuna de les ciutats i cadascun dels ODS, una sèrie d’indicadors quantitatius que permeten avaluar-ne el compliment, i per als quals existeixen dades a nivell local de fonts oficials a tot l’Estat. A partir d’aquesta proposta d’indicadors, en resulta una foto de l’estat de la qüestió que permet aproximar-se a la realitat dels municipis a dia d’avui pel que fa al desenvolupament sostenible.


L’informe suposa una proposta de recollida d’indicadors a nivell local molt interessant, i és una eina útil que proporciona elements estadístics reals que poden servir de referència per adequar les polítiques municipals als ODS.


«Mirando hacia el futuro: ciudades sostenibles. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 100 ciudades españolas»


PDF Informe Part I

PDF Informe Part II