Implementació de projectes STEAM en organitzacions d’educació no formal


Us presentem una guia d'acompanyament per a la implementació d'activitats i projectes educatius STEAM en organitzacions i entitats de l'àmbit de l'educació no formal. La guia té un caràcter molt didàctic, explica què és l'educació STEAM, inclou recomanacions, indicacions i bones pràctiques, aclareix dubtes i estimula l'impuls de projectes STEAM que serveixin per al desenvolupament de les persones. Aquest manual és resultat del treball col·laboratiu desenvolupat entre Innobasque i EDE Fundazioa en el context del projecte Espacio STEAM.


El projecte Espacio STEAM va neixer amb vocació d'involucrar als agents de l'educació no formal en el foment de l'Educació STEAM i de la cultura científica, tecnològica i de la innovació, però des d'una perspectiva col·laborativa. La iniciativa es va concebre com un espai d'aprenentatge compartit on es connectava a les organitzacions de l'educació no formal amb entitats científico-tecnològiques.


Espacio STEAM ha comptat amb la participació de cinquanta organitzacions i dotze experts en la matèria. El projecte s'ha articulat en sis conferències formatives, sis tallers de creació col·lectiva i la producció d'aquesta guia.


Espacio STEAM parteix de la premissa que la capacitació en ciència, tecnologia i innovació no és un territori restringit a les escoles. També els serveis municipals de cultura, infància, adolescència i joventut, així com els clubs i escoles d'oci, són agents amb una influència directa en nois i noies de diverses cultures i entorns socioeconòmics. I en aquest sentit, el projecte va detectar l'oportunitat d'activar el potencial rol d'aquests agents en l'Educació STEAM.
 

PDF Espacio STEAM - Guía de recomendaciones para impulsar y fortalecer los proyectos STEAM en las organizaciones de la Educación no formal
 

Font: Innobasque