Apunts

L'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), la ciència de la llum

L'ICFO és una institució jove que té com a objectiu fer avançar els límits del coneixement de la fotònica, la ciència i la tecnologia de la llum. Els seus programes de recerca s'emmarquen en línies de frontera de primer nivell mundial i tenen l'objectiu d'encarar els importants desafiaments als què s'enfronta la societat en general. Es centra en problemes, actuals i de futur, en salut, energia, informació, seguretat, protecció i cura del medi ambient.

Institució CERCA

La Institució CERCA és el mitjà propi i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per al seguiment, suport i facilitació de l’activitat dels centres de recerca del sistema CERCA. Constituïda com a fundació, va ser creada al 2010 per donar resposta a un dels compromisos formulats al Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació:

«L’Administració de la Generalitat crearà l’Agència de Centres de Recerca de Catalunya a partir de recursos existents amb la finalitat de respondre a les necessitats específiques i singulars que representa el desenvolupament, el seguiment i el finançament estructural dels centres de recerca catalans.»

Resum de premsa Març 2017


H2020, ¿incubant l'Europa innovadora?
El programa europeu fomenta la innovació, dinamitza l'economia i genera mercats
Liliana Arroyo
(El Periódico)
Llegir

Desè aniversari de l’European Research Council (ERC)

El Consell Europeu de Recerca és una institució creada per la Unió Europea per donar suport a la recerca d'excel·lència a Europa i finançar projectes d’avantguarda en tots els camps de la ciència (ciències físiques i enginyeria (PE), ciències de la vida (LS) i ciències socials i humanitats (SH)). Des del 2007, l’ERC és un pilar fonamental del programa marc de recerca i innovació de la Comissió Europea Horizon 2020.

Manifest per la cultura científica i tecnològica

La Societat Catalana de Biologia (SCB), les seccions de Ciències Biològiques i de Ciències i Tecnologia de l'Institut d’Estudis Catalans (IEC) i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB), preocupats per la manca d’atenció que es presta a la cultura científica i tècnica i als seus efectes sobre l’evolució de la societat, reivindiquen en aquest manifest el paper de les matèries científiques i tècniques en la formació integral de les persones

Immersos en les dades. (Una) adaptació de l'exposició 'Big Bang Data' del CCCB

L'Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments l'exposició  'Immersos en les Dades', una adaptació en format itinerant de l'exposició 'Big Bang Data', que va ser una coproducció del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)i la Fundación Telefónica

Entrevista a Irene Lapuente, física, ballarina, comunicadora científica i fundadora i directora de La Mandarina de Newton


«La ciència no és més fàcil ni difícil que llegir Shakespeare.»
«Per la democràcia, la ciència és necessària.»


Irene Lapuente és física amb especialització  en Comunicació de la Ciència i Creació de Documentals Científics i ha estat vinculada a la dansa contemporània des de molt jove, amb titulació per la Royal Academy of Dance de Londres. És fundadora i directora de La Mandarina de Newton SL. Afirma que la cultura científica és necessària per ser un ciutadà responsable. Des de la seva empresa contribueix a fer arribar la ciència a la societat en general, mitjançant metodologies pioneres que apliquen el disseny, la dansa i el moviment.

La Mandarina de Newton, co-creació entre institucions culturals i col·lectius

«A La Mandarina de Newton ens interessem per la co-creació gràcies a la nostra preocupació per barrejar idees, disciplines i persones, cosa que comporta crear processos de col·laboració per crear alguna cosa nova. En fer-ho, aprenem plegats i generem transformacions en diversos àmbits, com ara la ciència, l’art, la cultura, el disseny o una barreja desinhibida de tots ells.»

Ciència, Planeta, Tecnologia, Comú (articles, vídeos i dossiers)

Us recomanem la lectura dels materials publicats al blog del CCCBLab al voltant dels eixos: Ciència, Planeta, Tecnologia i Comú.

El CCCB Lab és el departament del CCCB específicament dedicat a la recerca, la transformació i la innovació en l’àmbit cultural.

Debats ICREA-CCCB

Els debats ICREA-CCCB són el resultat d’una col·laboració estable entre la Institució Catalana d'Estudis Avançats (ICREA) i el Centre de Cultura Contemporànica de Barcelona (CCCB) per donar a conèixer al gran públic els avenços i els reptes de la recerca d’alt nivell que es fa avui a Catalunya.

En cada debat es presenta la recerca que estan desenvolupant els investigadors d’ICREA en diferents àmbits del coneixement.